top of page
llicències 

d'OBRA

Des de les més grans a les més petites. Tan nova construcció, o rehabilitació integral d'edifcis, com reformes a locals o habitatges:

  • LLicències d'obra.

  • Communicats Diferits

  • Communicats Immediats.

  • Informes de Patrimoni.

entregues a temps

mitjans de treball

equip de professionals

experiència 

bottom of page